abdurrahman.org
Israa wa Mi’raaj – Aqeedah Tahaawiyyah – Shaykh Al-Fawzaan | Dawud Burbank
Lesson 20 – Explained by Dawud Burbank rahimahullaah [78] And the Mi`raaj (the ascent through the Heavens) is true; and the Prophet sallAllaahu `alayhi wa `alaa aalihi wa sallam, was taken on…