abdurrahman.org
Salah – Facing the Qiblah – Umdatul ahkaam – Dr Saleh as Saleh [Audio|En]
Umdatul ahkaam – Salaah – 64 – Facing the Qiblah – part 1 [audio Umdatul ahkaam – Salaah – 65 – Rulings on Qiblah – part 2 [audio Umdatul ahkaam – Salaah – 66 – Rulings on Qiblah – part 3 [audio …