abdurrahman.org
Tayammum – Umdatul Ahkaam – Dr Saleh-As-Saleh [Audio|En]
Umdatul Ahkaam – Purification – 36 – Chapter on Tayammum – Saleh-As-Saleh [audio Umdatul Ahkaam – Purification – 37 – Doing Tayammum to Lift Janaba – Saleh-As-Saleh [audio