abdurrahman.org
How Sins can Cause you to Enter Paradise – Imam Ibn a Qayyim
By Shaykh ul –Islaam Ibn Qayyim aj-Jawzeeyah as-Salafi -Rahimullaah- Translated by Umm Yahya Shamsuddeen Muhammad bin Abee Bakr Ibn Qayyim aj-Jawzeeyah (d.751 A.H.) -Rahimullaah- said: ‘Indeed a sl…