abdurrahman.org
Tafseer Ibn Katheer or Fee Dhilaal-il-Qur’aan (of Sayyid Qutb)? – Imaam Muqbil
Author: Imaam Muqbil bin Haadee Al-Waadi’ee Source: Fadaa’ih wa Nasaa’ih (pg. 163-164) Produced By: Al-Ibaanah.com Question: Al-Ahdal said: “A summary of Tafseer Ibn Katheer can be found in t…