abdurrahman.org
A Refutation of the Hadaadee Sect – Shaikh Saalih Al-Fawzaan
AUTHOR: Shaikh Saalih Al-Fawzaan SOURCE: Al-Ajwibat-ul-Mufeedah ‘an As’ilat-il-Manaahij-il-Jadeedah (pg. 123-125) [2nd Edition] PRODUCED BY: Al-Ibaanah.com [62] Question: Some people ho…