abdurrahman.org
Reading the Qur’aan in Ramadaan : Abdullaah Ibn Saalih Al-Fawzaan
Author:’Abdullaah Ibn Saalih Al-Fawzaan Source:Ahaadeeth As-Siyaam: Ahkaam wa Adaab (pg.63-65) Translator:isma’eel alarcon (al-manhaj.com) Abu Umaamah (radhi Allaahu anhu) reported that…