abdurrahman.org
The Inner Secrets of Fasting : Imam Ibn Qudamaah Al-Maqdisee
Imam Muwaffaq-ud-Deen Ibn Qudamaah Al-Maqdisee This article is taken from the book Mukhtasar Minhaajul-Qaasideen (p. 38-41) This article was translated by Isma’eel Ibn al-Arkaan, al-ibaanah.c…