abdurrahman.org
Modern Day Deviant Groups : Shaikh Ahmad bin Yahyaa An-Najmee
Source: Al-Fataawaa al-Jaliyyah ‘anil-Manaahij Ad-Da’wiyyah (pg. 51-55) Compiled by Hasan Ibn Mahmood Ibn Mansoor ad-Daghreeri. Taken from Al-Ibaanah.com Question: “Noble Shaikh Ahmad Ibn Yah…