abdurrahman.org
If Allah made it Haraam it is for your own Benefit – Shaykh Ahmad ‘Umar Bazmool [Audio|Ar-En]
Bismillaah, wal-hamdulilaah, was-salaatu was-salaamu ‘alaa rasoolillaah, as Salaamu ‘Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh If Allah made it Haraam it is for your own Benefit Shaykh Ahmad ‘Um…