abdurrahman.org
Are Adultery and Fornication the Only Types of Zinaa ? – Shaykh Ahmad ‘Umar Bazmool [Audio|Ar-En]
Bismillaah, wal-hamdulilaah, was-salaatu was-salaamu ‘alaa rasoolillaah, as Salaamu ‘Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh Are Adultery and Fornication the Only Types of Zinaa ? Shaykh Ahmad &#821…