abdurrahman.org
Al-Uboodiyyah: Slavery to Allaah – by Imam Ibn ul Qayyim Jawziyyah
by Imam Ibn ul Qayyim Jawziyyah, [Madarij as-Saalikeen 1/100-101, 105], Slightly adapted by Dr Saleh as-Saleh From a footnote in “The Dispraise of Al-Hawaa (Desire) by Ibnul Qayyim Al-Jawziyy…