abdurrahman.org
The Deen of Islaam – Shaykh Muhammad ibn Saalih al-‘Uthaymeen
Sharh Usoolul-Eemaan (pp.4-7) The Shaykh said in Sharh Usoolul-Eemaan (pp.4-7): [1] The deen (religion) of Islaam: It is the way of life that Allaah sent the Prophet Muhammad sallallaahu ‘ala…