abdullahyateem.com
كُتب
،البحرين، المجتمع والثقافة: دراسة أنثروبولوجية المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2016. الخليج العربي: دراسات أنثروبولوجية الطبعة الثانية، دار نينوى للدراسات والنشر، دمشق، 2019 . الأنثروبولوجي…