abasmanesh.com
آیا برای ثروتمند شدن باید شغل خود را تغییر دهم؟ | گروه تحقیقاتی عباس منش
"پیام استاد عباس منش در جواب به چهارمین سوال از بخش عقل کل" همه ما دوست داریم ثروتمند شویم. همه ما موفقیت، سلامتی و شاد زیستن را دوست داریم. اما به راستی چرا همه‌ی ما شاد، سلامت و ثروتمند نیستیم؟! اکثرِ ما معتقدیم که باید برای موفقیت سخت تلاش کنیم. باید برای لاغر شدن سخت ورزش کنیم. برای ثروتمند شدن سخت تر و بیشتر کار کنیم... چون تجاربِ گذشتگانمان نشان داده که عوامل موفقیت همگی بیرون از ما هستند. پس باید برای دستیابی به آن‌ها باید عملی انجام دهیم. تلاشی جسمی... کاری فیزیکی... اما مهم‌ترین اصلِ موفقیت را فراموش کرده‌ایم. ما فراموش کرده‌ایم که عوامل بیرونی مثل شغل، حتی ذره ای در ثروتمند شدن مان دخیل نیستند. ممکن است پذیرشِ این حرف برایتان مشکل باشد اما...