aarasid.com
كيتا للماليين : “لا تعوضوا يد من يأتون للمساعدة بمن فيهم فرنسا”!!!! - الراصد
https://youtu.be/aRqA4e2Gl8c دعا الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا الماليين إلى "عدم عض يد من يأتون ل