999rosesinmylife.wordpress.com
1452 – Mộc mạc – Simple Girl – 999 roses in my life
“Để có một ý tưởng lớn, hãy có thật nhiều ý tưởng.” – Thomas Edison. “To have a great idea, have a lot of them.” – Thomas Edison. 999 roses in my life Xem thêm – See more……