999rosesinmylife.wordpress.com
1451 – Đôi bạn – Two Friends – 999 roses in my life
“Tiến bộ trông cậy vào niềm tin rằng mọi thứ luôn có thể tốt đẹp hơn.” – Frank Tyger. “Progress depends upon the belief that things can always be better.” – Frank Tyger. 999 roses in my…