999rosesinmylife.wordpress.com
1450 – Nóng – Hot – 999 roses in my life
“Người năng động sẽ thành công, còn người lười biếng sống vô vị và không tránh khỏi sẽ lụi tàn.” – Jules Verne. “An energetic man will succeed where an indolent one would vegetate and inevita…