999rosesinmylife.wordpress.com
1449 – Góc chụp gần – Close View – 999 roses in my life
“Điều duy nhất tồi tệ hơn chuyện đào tạo nhân viên rồi họ lại bỏ việc, là chuyện không đào tạo họ và họ ở lại.” – Zig Ziglar. “The only thing worse than training an employee and having them l…