999rosesinmylife.wordpress.com
1446 – Mừng năm âm lịch 2019 – Happy Lunar New Year 2019 – 999 roses in my life
“Bạn phải biết mình muốn gì thì mới đạt được nó.” – Gertrude Stein. Lời chúc tốt đẹp là “Vạn sự như ý”. “You have to know what you want to get it.” – Gertrude Stein. The best wish is “…