999rosesinmylife.wordpress.com
1419 – Cô gái áo hồng – Girl in Pink – 999 roses in my life
“Tại sao người phụ nữ lại nhìn thấy được từ khoảng cách xa xôi điều mà đàn ông nhìn gần cũng không thấy được?” – Thomas Hardy. “Why is it that a woman can see from a distance what a man canno…