999rosesinmylife.wordpress.com
1418 – Chiều tối – Evening – 999 roses in my life
“Oán hận là lãng phí hạnh phúc hoàn hảo. Hãy cười khi bạn có thể. Hãy xin lỗi khi bạn nên làm thế và hãy buông bỏ điều mà mình không thể thay đổi.” – Drake. “Grudges are a waste of perfect happines…