999rosesinmylife.wordpress.com
1416 – Dừng chân – Breaktime – 999 roses in my life
“Tôi hoàn toàn không biết điều gì sẽ đến, nhưng dù là điều gì đi nữa, tôi cũng sẽ tươi cười đón nhận.” – Herman Melville. “I know not all that may be coming, but be it what it will, I’l…