999rosesinmylife.wordpress.com
1415 – Vẽ – Drawing – 999 roses in my life
“Hãy chỉ cho tôi người có khả năng tầm tầm nhưng lại có khát vọng mãnh liệt, và tôi sẽ luôn chỉ cho bạn thấy một người thành công.” – Andrew Carnegie. “Show me a man of average ability but ex…