999rosesinmylife.wordpress.com
1414 – Chiều chiều – Afternoon – 999 roses in my life
“Phẩm chất đặc biệt của kẻ ngu xuẩn là chỉ nhìn thấy khuyết điểm của người khác mà quên đi của bản thân.” – Marcus Tullius Cicero. “It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults…