84d.pl
Affinity Photo, Designer, Publisher
Od dziś na stronie będą publikowane porady, tutoriale i skrypty do Affinity Photo, Affinity Designer oraz Affinty Publisher.
Krzysztof