7minim.wordpress.com
תולדות היהודים מאת עשהאל אבלמן
ספר חדש המסכם את "תולדות היהודים" יצא בהוצאת דביר. קשה לי לכתוב דברי ביקורת על הספר הזה, משום שאני מוקיר ומעריך את עשהאל אבלמן, המחבר. מצד שני הספר לדעתי לוקה במספר פגמים, ונדמה לי שראוי …