7minim.wordpress.com
על 'הסרת הקסם מהעולם' מאת אביהו זכאי
הספר היפה הזה יצא לפני כשנה בהוצאת רסלינג, והוא מספר את סיפורו של ה- entzauberung, המונח שהתשמש בו מקס ובר כדי לסכם את המעבר מהעולם התיאולוגי לעולם המדעי, והוא מבחין בעזרתו לא רק בין העולם הפרה-מוד…