7minim.wordpress.com
דבר תורה של הרב גינזבורג, ישיבת פרי הארץ, רחלים
לקראת סוף השבוע (בכל זאת, כבר רביעי) דבר תורה (תישארו עד הסוף, לא תצטערו) מאת הרב יצחק גינזבורג (תורת המלך, ברוך הגבר): — "סוס בגימטריא זה המדינה". לא חשבתם על זה, נכון? אז הנה. כ…