7minim.wordpress.com
הקלטה של הרב צבי יהודה על הר הבית והפולמוס בתוך הציונות הדתית
אתר סרוגים מפרסם הקלטה נדירה של הרב צבי יהודה קוק בה הוא אוסר במפורש את העליה להר הבית. כמובן שידענו שהרצי"ה אסר על עליה להר, אבל בין העולים כיום יש באופן מובן רצון לעמעם את העניין. מה שמעניין…