7minim.wordpress.com
הלכות משפחה וזוגיות – ספרם החדש של הרבנים סתיו
ספרם החדש של הרבנים סתיו, דוד ואברהם, אב ובנו, יפה ומעניין. 'אבוא ביתך' (מגיד). הוא עוסק בנושאי זוגיות ומשפחה, שאין כמוהם רלוונטים לחיינו, ואין כמוהם מאתגרים מבחינה הלכתית. יש לומר, הספר מציג אומץ …