7minim.wordpress.com
נדב שרגאי על המהפכה ההלכתית שבעליה להר הבית
מאמר מעניין של נדב שרגאי על השינוי ההלכתי ביחס לעלייה להר הבית. לא דברים חדשים, אבל כדאי שוב לעצור ולשים לב עד כמה מה שקורה כיום בהר הוא בגדר מהפכה הלכתית. שרגאי: האיסור ההלכתי על כניסת יהודים לה…