7minim.wordpress.com
הלל כהן על הקשר הפלסטיני המיוחד להר הבית
מי שמעוניין להבין למה מעגלי האלימות האחרונים מול הפלסטינים, בעיקר בירושלים, סבבו סביב הר הבית, מוטב לו שיקרא את מאמרו של פרופ' הלל כהן, שיצא זה עתה ב- Israel Studies Review. הגיליון האחרון, שמוקד…