7minim.wordpress.com
השפעת הרבנים על הטרור היהודי הנוכחי
חיים לוינסון כתב מאמר באמת טוב על תופעת הטרור היהודי הנוכחי, אבל לדעתי הקל מדי בכל הנוגע להשפעת הרבנים על אותם צעירים. לוינסון כותב: הטרור היהודי של היום לא קורה בגלל הרבנים — הוא תגובת נגד אליהם…