7minim.wordpress.com
בית המקדש כמנדלה
בתחילת השבוע ישבתי במשרדו של הרב בני לאו, ועל הקיר ראיתי את אחת התמונות להלן (זו שמצולמת גרוע בסלולרי כמובן). סובלני סובלני, אמרתי לעצמי, אבל שתהיה לו ככה מנדלה בודהיסטית על הקיר? מבט קרוב יותר גיל…