7minim.wordpress.com
לצחוק על הבודהה – ספר
אחד החסידים ראה את המקל בידו של [מורה הזן] ג'אוג'ואו ואמר, "האם זה נכון שהבודהא אינו מסרב למשאלות האנשים?" ג'אוג'ואו אמר, "זה נכון". המתלמד אמר, "הייתי רוצה לקבל את המקל שב…