7minim.wordpress.com
הרב אבינר ומלחמתו בנפתלי בנט ובאריתמטיקה
הרב אבינר יוצא במתקפה חריפה כנגד נפתלי בנט והבית היהודי. אחרי שהוא מבהיר שהעיקר הוא להרבות אמונה ואהבה באומה, הוא מתלונן שהמפלגה לא דתית מספיק, וכותב: "מי שמנהיג עתה בפועל את המפלגה הוא קוואדר…