7minim.wordpress.com
שבת ישראלית – היום בכנסת
"כיצד הפכה השבת לויכוח על מרכולים?" פתחה רות קלדרון את הישיבה המיוחדת בכנסת על השבת, של השדולה חהתחדשות יהודית יחד עם שדולת עם דת ומדינה. קלדרון הוסיפה ואמרה שראוי ששבת תהיה יום שבו אפשר …