7minim.wordpress.com
גיוס נשים – בית הלל נגד הרבנות
רבני ורבניות ארגון בית הלל הוציאו נייר עמדה בו הם קובעים שאין איסור הלכתי על נשים לשרת בצה"ל. כאשר נשים צעירות דתיות מתגייסות לצבא בהמוניהן מהווה פסק ההלכה הזה בעיקר אישור הלכתי למצב קיים, אול…