7minim.wordpress.com
שלושה ערבים לכבוד הספר 'לב הקבלה'
בתחילת נובמבר יתקיימו שלושה ערבים לכבוד ספרו של פרופ' דניאל מט, 'לב הקבלה'. הראשון בירושלים, במכון הרטמן: השני בירושלים, קהילת נווה תהילה: לב הקבלה – מפגש לימוד והעמקה עם פרופסור דניאל מט והר…