7minim.wordpress.com
ההגיון הניו-אייג'י ורוח הזמן
על הקשר ביניהם. שתי דוגמאות קטנות לעניין. דוגמא א': בן שלו כתב ב'הארץ' של יום שלישי ביקורת על הופעותיו של שלמה ארצי. שלו כותב טוב ומעניין, אולם את עיני צדו כמה פסקאות משמעותיות: אם ההופעה הראשונה נ…