7minim.wordpress.com
רומני מסתיר את אהבתו לישראל
ארי שביט שואל את מיט רומני: "האם ארץ הקודש מעוררת בך רגש דתי?" רומני עונה: כשאני רץ לנשיאות, הרגשות הדתיים שלי לא משפיעים על עמדותיי הפוליטיות. יחד עם זאת, גדלתי וגודלתי במסורת היהודית-נו…