7minim.wordpress.com
החילונים לא ממש מזדהים עם הדתיים
זה מפתיע אולי רק את מי ש"יהדות" היא עבורו שם קוד לגוש חמים של קהילתיות אורגנית. אבל זה לא המצב: רוב העם היושב בישראל מתעניין יותר ב"אח הגדול" מאשר בהלכה. כך לפחות עולה מתוך סקר …