7minim.wordpress.com
הרב שפירא קורא לחיילים: במלחמה תקיפה הכל מותר
בפלייר שמופץ לחיילים קורא להם הרב יצחק שפירא לאמץ "מוסר יהודי", שפירושו שבעת קרב הכל מותר: על פי התורה חייבים לנהל מלחמה תקיפה באויבנו. כל מה שאתם עושים כדי שהמלחמה תהיה תקיפה – הוא…