7minim.wordpress.com
בין סערה לשקט – ערב עיון
ב-25 לחודש יתקיים ערב לרגל צאת גליון כ"ה של אקדמות תחת הכותרת "בין סערה לשקט, העמידה מול הא-ל". עבדכם הנאמן ידבר שם, בין רבים וטובים. הנה הפלייר, גזור כך שייכנס לבלוג:…