7eventhsense.com
❝ท้องฟ้า ภูเขา ทะเลสาบ❞ ตอนที่ 1
ช่วงเวลาสั้นๆ ระหว่างเส้นทาง Chur ไป Films dorf รถ Post bus สีเหลืองอ๋อยก็พาพวกเราไต่ขึ้นเขามาเรื่อยๆ วิวสองข้างทางที่เต็มไปด้วยภูเขาที่เต็มไปด้วยหญ้าสีเขียวขจีสุดลูกหูลูกตาประกอบกับหน้าผาหินสีขาวข…