7dagenshirdisai.nl
Het heengaan van Shirdi Sai baba
Het overlijden van Shirdi Sai Baba, deel twee. Het verhaal, uit het boek 'Zeven dagen Shirdi Sai, vertelt over de laatste uren van Shirdi Sai Baba.