7dagenshirdisai.nl
Shirdi Sai Baba Dokter Pillai genezen van guineawormen
nam de pijn van hem over. Hij leed tien minuten lang, voor elk leven een minuut. Zo verloste Shirdi Sai Baba dokter Pillai van zijn karmische verplichting.