6qsite.com
minimal
Cercar la màxima expressivitat plàstica amb el mínim de mitjans. Donar a la composició una importància gairebé obsessiva. Oblidar el tema per centrar-nos en la forma. Meravellar-nos davant els ritm…